דרישות מיוחדות למסלול עם תזה (מסלול א')

 

מסלול הלימודים לתואר שני עם תזה כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. הלימודים במסלול זה מאפשרים למסיים להגיש בקשה להמשך לימודים - לימודי דוקטורט.

במסלול זה יש לצבור 18 נ"ז כמפורט להלן:

קורסי חובה עיוניים - 9 נ"ז

כמפורט בדרישות המשותפות לשני המסלולים.

קורסי חובה במתודולוגיה - 2 נ"ז:

27-718 סדנה למחקר  (1 נ"ז)  - ד"ר אמירה שיף

27-708 שיטות מחקר איכותניות (1 נ"ז) - ד"ר הילה העליון

יש ללמוד קורסים אלה בשנה ראשונה.

קורסי בחירה - 7 נ"ז:

על הסטודנטים ממסלול א' לקחת קורסי בחירה בהיקף של 7 נקודות מתוך הרשימה שהתוכנית מציעה.
ניתן לקחת את סדנת הגישור הנלמדת בסמסטר א' או בסמסטר ב' (בשיתוף עם פלוגתא) או באופן מרוכז בחודשי הקיץ כקורס בחירה 2 נ"ז. (לתשומת לב: סדנת הגישור חייבת בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד הרגיל). 

במסלול עם תזה יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת. עבודה אחת במסגרת קורס החובה גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים (27737).

עבודת המחקר (התזה)

עריכת מחקר בהדרכת מנחה אקדמי מתאים.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

כתיבת העבודה היא בכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים ועל פי ההוראות המפורסמות באתר התכנית.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

 

 

 

מידע נוסף על תנאי הקבלה ותהליך ההרשמה