סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' גלית דורי-מורנו רכזת התכנית 03-5318043
גב' מיכל רונס רכזת התכנית 03-5318043