סילבוסים

סילבוס שיטות מחקר איכותניות-ד"ר הילה העליון/files/pconfl/shared/shytvt_mkhqr_ykvtnyvt_27708_0.docx

 

 

 27-700 גישות חברתיות -פסיכולוגיות למשא ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים (מעודכן לתשע"ח)

27-7010 סמינר בין תחומי אינטגטיבי (מעודכן לתשע"ח)

27-704 גישות ליישוב סכסוכים בחברה הישראלית (מעודכן לתשע"ח)

27-705 סדנת הכשרה בגישור (מעודכן לתשע"ח)

27-706 יסודות המשפט (מעודכן לתשע"ח)

27-714 פרקטיקה בגישור (מעודכן לתשע"ח)

27-718 סדנא למחקר

27-721 יישוב סכסוכים במבט רב תחומי: על משפט ובוררות (מעודכן לתשע"ח)

27-726 קונפליקטים ואפקטיביות ארגונית (מעודכן לתשע"ח)

27-731 הידברות בין דתיים לחילונים (מעודכן לתשע"ח) 

27-732 רגשות וקונפליקט (אינו נלמד בתשע"ח)

27-733 סדנה למו"מ (מעודכן לתשע"ח)

27-734 גישות ליישוב סכסוכים אתניים

27-735 דיפלומטיה ויישוב סכסוכים (אינו נלמד בתשע"ח)

27-736 סדנא לפרוייקט שטח (מעודכן לתשע"ח)

27-737 גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים (מעודכן לתשע"ח)

27-742 ממשל ופוליטיקה (אינו נלמד בתשע"ח)

27-743 מודלים דתיים וחילוניים בעשיית שלום (מעודכן לתשע"ח)

27-744 הליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים (מעודכן לתשע"ח)

27-752 מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות (מעודכן לתשע"ח)

27-753 התמודדות עם סכסוך מבוסס זהות: אישי, מקומי ובינלאומי (אינו נלמד בתשע"ח)

27-754 קונפליקט בין קבוצתי (אינו נלמד בתשע"ח)

27-755 זכרון קולקטיבי, טראומה ויישוב סכסוכים (מעודכן לתשע"ח)

27-757 כישורי ניהול קונפליקטים (אינו נלמד בתשע"ח)

27-758 מעורבות בקונפליקטים קבוצתיים ותוך קבוצתיים (אינו נלמד בתשע"ח)

27-759 מחלוקת במעגלי המשפחה (מעודכן לתשע"ח)

27-761 מנהיגות בסכסוך ובתהליך יישובו (אינו נלמד בתשע"ח)

27-764 מגדר ויישוב סכסוכים (אינו נלמד בתשע"ח)

27-767 בעין הסערה- פרידה וגירושין מזווית פסיכולוגית (מעודכן לתשע"ח)

27-770 ניהול קונפליקטים בעת משבר ארגוני (מעודכן לתשע"ח)

27-771 היבטים עיוניים במו"מ (מעודכן לתשע"ח)