תחומי מחקר של אנשי סגל

שם תחומי מחקר
ד"ר אליק אייזקס

דת, יישוב

פרופ' מיכל אלברשטין

תורת המשפט,

פרופ' רחל בן ארי

יחסים בין

ד"ר הילה העליון

סוציולוגיה,

ד"ר רויטל חמי-זינימן

קונפליקטים, משא

ד"ר בנימין מולוב

יחסים בינלאומיים

ד"ר חנן מנדל

ODR, יישוב

ד"ר רפי נץ-צנגוט

זיכרון

ד"ר דניאל רוט

יישוב סכסוכים

פרופ' ג'י רוטמן

  nature

ד"ר אמירה שיף

קונפליקטים

פרופ' אפרים תבורי