תחומי מחקר של אנשי סגל

שם תחומי מחקר
ד"ר אליק אייזקס

דת, יישוב

פרופ' מיכל אלברשטין

תורת המשפט,

פרופ' רחל בן ארי

יחסים בין

ד"ר הדר ברנט-פרידלר

רגשות בהליכי

ד"ר הילה העליון

סוציולוגיה,

ד"ר רויטל חמי-זינימן

קונפליקטים, משא

ד"ר בנימין מולוב

יחסים בינלאומיים

ד"ר חנן מנדל

ODR, יישוב

ד"ר רפי נץ-צנגוט

זיכרון

ד"ר דניאל רוט

יישוב סכסוכים

פרופ' ג'י רוטמן

  nature

ד"ר אמירה שיף

קונפליקטים

פרופ' אפרים תבורי