כתב העת הישראלי ליישוב סכסוכים

התוכנית הבין תחומית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, מוציאה לאור את כתב העת הישראלי ליישוב סכסוכים

( (The Israel Journal of Conflict Resolution .

כתב העת יוצא לאור בשפה העברית.

 כתב העת הישראלי ליישוב סכסוכים נותן במה לפרספקטיבה אקדמית רחבה על תחום יישוב הסכסוכים בשילוב תחומי ידע ממדעי החברה, ממשפטים, ממדעי הרוח, והמדעים המדוייקים במטרה לשפר את הבנתנו לגבי סכסוכים ודרכי יישובם. המסגרת הקונספטואלית המנחה את כתב העת הנה הפתיחות לנקודות המבט השונות המעשירות את התחום וההזדמנות לספק פורום משותף לדיון.

 

אנו מזמינים חוקרים לשלוח מחקרים מקוריים, תיאורטיים ואמפיריים הנוגעים לתחום יישוב הסכסוכים.  המאמרים המוגשים לשיפוט צריכים להיות מקוריים, כתובים בשפה העברית, ולא פורסמו קודם לכן בבמות אקדמיות.

כתב העת מתפרסם בפורמט מקוון .

המאמרים נתונים לתהליך שיפוט של עמיתים  (Peer Review)

על המאמרים להיות במסגרת של 8000-10000 מילים בשפה העברית ובהתאם לכללי הציטוט של מדעי החברה (Chicago Manual of Style).  מצ"ב קובץ עם דוגמאות.

יש לצרף למאמר תקציר של כחצי עמוד בשפה העברית.

 

חברי מערכת: פרופ' דיויד מץ, פרופ' שרה קוב, פרופ' דניאל בר-טל, פרופ' תמר הרמן, ד"ר יפעת מעוז, פרופ' מיכל אלברשטין, פרופ' אפרים תבורי, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, עו"ד חנן מנדל,  ד"ר אמירה שיף, ד"ר בן מולוב, פרופ' רחל בן ארי.

 

עורכת: ד"ר אמירה שיף.

 

צוות המערכת עומד לרשותכם לכל שאלה בנושא באי מייל:

israel.j.conflict@gmail.com

 כתב העת הישראלי ליישוב סכסוכים כרך 1 מספר 1 אביב תשס"ט

תוכן עניינים