פרופ' רחל בן ארי

פרופ'

תחומי מחקר

יחסים בין קבוצתיים

יחסים בין קבוצתיים, קוגניציה חברתית, פסיכולוגיה חברתית בחינוך, קונפליקטים, מו"מ וגישור.