קבלת תיקים מבית הדין לעבודה במסגרת מרכז הגישור

מרכז הגישור של בר אילן מקבל תיקים לגישור מבית הדין לעבודה. הסטודנטים משתתפים בתיאום הגישורים ובצפייה בהם.