קול קורא למלגה לתלמידי מחקר ביישוב סכסוכים לשנה"ל תשע"ו

התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

היחידה ללימודים בין תחומיים

קול קורא למלגה לתלמידי מחקר

בתחום יישוב סכסוכים

התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ תעניק בשנה"ל תשע"ו מספר מלגות. המלגה בגובה שכ"ל שנתי תוענק למשך שנת לימודים אקדמית אחת לתלמידי המחקר של התכנית (קיימים או חדשים), במסלול לתזה או לדוקטורט. הזוכים במלגה יצוותו לאחד/אחת מאנשי סגל של התוכנית אשר י/תשמש כמנחה התזה/ הדוקטורט שלהם.  במהלך השנה, הזוכים יידרשו לסייע למנחה בכתיבת מחקר משותף או בהוראה בהיקף של  כ- 100 שעות לתלמידי תואר שלישי, וכ- 150 שעות לתלמידי תואר שני.

המועמדים נדרשים לשלוח:

  • הצהרת כוונות
  • קורות חיים אקדמיים (נא להדגיש קורסים רלוונטים לתחום ישוב סכסוכים).
  • גיליון ציונים עדכני של התואר השני ו/או השלישי
  • הצעת מחקר קצרה (לא יותר משני עמודים), המתארת את תחומי המחקר ושאלות המחקר העיקריות. במידה שהמועמד כבר יצר קשר עם מנחה, ניתן להוסיף ולתאר כיצד בכוונתו לסייע למחקרו.
  • מכתב המלצה אחד לפחות מתחום האקדמיה או מהתחום המקצועי.

במקרה שהמועמד כבר יצר קשר עם מנחה, על המנחה להיות אחד מהממליצים.

 

נא להגיש את המסמכים עד ה- 15.8.15 בדוא"ל לכתובת: p.confl@mail.biu.ac.il  (תחת הכותרת "הגשת מועמדות למלגה לתזה/דוקטורט").

תשובות על קבלת המלגה יינתנו עד סוף חודש ספטמבר.