קול קורא למלגה לתלמידים מצטיינים מהמגזר החרדי לשנה"ל תשע"ו

התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

היחידה ללימודים בין תחומיים

קול קורא למלגה לתלמידים מצטיינים מהמגזר החרדי

לצורך לימודי יישוב סכסוכים

יישוב סכסוכים הינו תחום חשוב להתפתחותה של החברה הישראלית ולעתיד היחסים בין הקבוצות המרכיבות אותה. לנוכח זאת, התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ תעניק בשנה"ל תשע"ו מלגה בגובה שכ"ל שנתי, אשר תוענק למשך שנת לימודים אקדמית אחת לתלמיד מהמגזר החרדי. הזוכה במלגה יצוות לאחד/אחת מאנשי סגל של התוכנית, אשר ישמש כמדריך אקדמי. במהלך השנה, הזוכה יידרש לסייע לאיש הסגל בכתיבת מחקר, בפעילות חברתית בקמפוס או בהוראה בהיקף של  כ- 100 שעות לתלמידי תואר שלישי, וכ- 150 שעות לתלמידי תואר שני.

המועמדים נדרשים לשלוח:

  • הצהרת כוונות
  • קורות חיים אקדמיים (נא להדגיש קורסים רלוונטים לתחום ישוב סכסוכים).
  • גיליון ציונים עדכני של התואר השני ו/או השלישי
  • הצהרה אישית המציינת את העניין של הסטודנט בתחום יישוב סכסוכים.
  • מכתב המלצה אחד לפחות מתחום האקדמיה או מהתחום המקצועי.

 

נא להגיש את המסמכים עד ה- 15.8.15 בדוא"ל לכתובת: p.confl@mail.biu.ac.il  (תחת הכותרת "הגשת מועמדות למלגה ללימודי יישוב סכסוכים").

תשובות על קבלת המלגה יינתנו עד סוף חודש ספטמבר.