הרצאת אורח: "מסורות מקומיות, יישוב סכסוכים בקהילה הקתולית יוונית בישראל"