הזמנה וקול קורא לכנס מבט ביקורתי על תעשיית השנאה בישראל