ברכות חמות לסטודנטית אוריאנה עבוד ארמלי על זכייתה במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת 2017

 

ברכות חמות לסטודנטית אוריאנה עבוד ארמלי על זכייתה במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת 2017 בתחום: "ריבון, ריבונות ושלום" על הצעת המחקר שלה בנושא: 'השפעתו של חינוך דיאלוגי על יכולתם של צעירים ערבים להתמודד עם הקונפליקט בינם ובין החברה הערבית בישראל'.

אוריאנה חוקרת את חווייתם של צעירים ערבים בישראל בסכסוך שבין הפרט לבין החברה אליה הוא שייך, ואת השפעת תהליך החינוך דרך דיאלוג על יכולתם של צעירים ערבים להתמודד עם קונפליקט זה. ברמה האישית, היא שואפת להעלות את קונפליקט הזהות לשולחן המודעות בחברה הערבית והישראלית. ברמה המדעית, אוריאנה מקווה שהמחקר יסייע להבנה טובה ומעמיקה יותר של מאפייני סכסוך זה, חשיבות הדיאלוג בהתמודדות מולו, והסתכלות מורכבת על מושג הזהות.