ברכות חמות לסטודנטית רחלי אשוול על זכייתה במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת 2017

ברכות חמות לסטודנטית רחלי אשוול על זכייתה במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת 2017, בתחום: "ריבון, ריבונות ושלום" על הצעת המחקר שלה בנושא: 'גשר על פני מים סוערים: השפעת הכשרת גישור ותכניות לימוד משותפות על יחסי חרדים חילונים בישראל'.
המחקר משווה בין מפגשים משותפים של חרדים וחילונים בהכשרות גישור ובמפגשי בית המדרש. במסגרתו, נבחנות ההשפעות של הלמידה המוקנית במסגרת הכשרות הגישור, הידע והכלים הגישוריים על היחסים הנרקמים בין המשתתפים משתי קבוצות הזהות ונלמדות ההשפעות של מפגשים המוקדשים לדיונים סביב המחלוקות הנמצאות בלב השיח הקונפליקטואלי, כגון: שיוון בנטל, השבת, מעמד האישה וכיוב' על הדינמיקה החברתית הנוצרת בין המשתתפים. מטרת המחקר הנה לבחון את הדינמיקה החברתית הנוצרת במפגשים השונים ואת השפעתם על היחסים בין המשתתפים. ברמה התיאורטית נבחן אופי שיח הקונפליקט בין המשתתפים במפגשים השונים - האם השיח מבוסס זכויות, מבוסס ערכים או שמא אחר?