תוכנית הכנס: "מבט ביקורתי על תעשיית השנאה בישראל" 29.5.18