סילבוסים

סילבוס קורס שיטות מחקר איכותניות 27708-ד"ר הילה העליון

סילבוס סדנא למחקר 27718-ד"ר אמירה שיף

סילבוס קורס הידברות דתיים חילוניים 27731 -ד"ר אמירה שיף

סילבוס קורס קונפליקטים ואפיקטיביות ארגונית 27726 -ד"ר נורית רייזמן

סילבוס קורס גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים 27737 -ד"ר אמירה שיף

סילבוס קורס היבטים עיוניים 27771- פרופ' רחל בן-ארי

סילבוס קורס מקום של רגשות בסכסוך בחברה הישראלית והערבית 27799-ד"ר דורון פלאי

סילבוס פרויקט שטח 27736- ד"ר רויטל חמי זינימן

סילבוס קורס מחלוקת במעגלי משפחה 27759- ד"ר אלומה רייס

סילבוס לסדנת מו"מ 27733- ד"ר רויטל חמי-זינימן

סילבוס קורס גישור 27705-ד"ר רויטל חמי-זינימן

סילבוס קורס פרידה וגירושין מזווית פסיכולוגית 27767-ד"ר אלומה רייס

סילבוס קורס פרקטיקה בגישור 27714- ד"ר רויטל חי זינימן

סילבוס יישוב סכסוכים במבט רב תחומי: על משפט ובוררות 27721- ד"ר חנן מנדל

סילבוס בינתחומי איטגרטיבי 277010 - פרופ' אפרים תבורי וד"ר אמירה שיף

סילבוס מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות 27752- ד"ר דניאל רוט

סילבוס יסודות המפשט 27706- ד"ר חנן מנדל

סילבוס גישות חברתיות פסיכולוגיות ךמשא ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים 27700 - ד"ר דניס קאן

סילבוס הליכים דיגטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים 27744- ד"ר חנן מנדל

סילבוס יישוב סכסוכים בחברה הישראלית 27704- ד"ר בן מולוב

 סילבוס זכרון קולקטיבי, טראומה ויישוב סכסוכים 27755- ד"ר רפי נץ

סילבוס דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים 99389 -פרופ' מיכל אלברשטין

סילבוס ניהול קונפליקטים בעת משבר ארגוני 27770- ד"ר ישי דרור

סילבוס דיפלומטיה ויישוב סכסוכים 27735 - ד"ר אמירה שיף