סילבוסים

תשפ"א

קורס גישור /files/pconfl/shared/sylbvs_qvrs_gyshvr_sm_-b__7.20_27705_doc.pdf

פרויקט שטח /files/pconfl/shared/slybvs_prqtyqh_bgyshvr_7.20_27-714.pdf

פרקטיקה בגישור /files/pconfl/shared/slybvs_prqtyqh_bgyshvr_7.20_27-714_0.pdf

בנית שלום דתי /files/pconfl/shared/slybvs_bnyyt_shlvm_dty.pdf

סדנת מחקר /files/pconfl/shared/sdnt_mkhqr.pdf

מודלים לישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות-מתוקשב /files/pconfl/shared/sylbvs_mvdlym_lyyshvb_sksvkym_byhdvt_vbdtvt_khrvt_mtvqshbdnyl_rvt.pdf

דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים /files/pconfl/shared/drkym_khlvpyvt_lyyshvb_sksvkym.pdf

שיטות מחקר /files/pconfl/shared/sylbvs_shytvt_mkhqr2020tshp.pdf

ויסות עצמי ורגשי בקונפליקטים /files/pconfl/shared/sylbvs_vvysvt_tsmy_vrgshy_bqvnplyqtym_vbmvm_2020_tshp.pdf

גישות פסיכולוגיות למשא ומתן /files/pconfl/shared/sylbvs_gyshvt_psykvlvgyvt_2020_tshp.pdf

 

תש"פ

 הידברות - 27731 

ניהול קונפליקטים בעת משבר ארגוני 277701- ד"ר ישי דרור   

שיטות מחקר איכותניות לתלמידי תואר שני 27780- ד"ר ענת גלבוע 

סדנה לפרוייקט שטח 27736 - ד"ר רויטל חמי-זינימן

 יישוב סכסוכים במבט רב תחומי: על משפט ובוררות 27721 - ד"ר חנן מנדל 

יסודות המשפט 27706 -ד"ר חנן מנדל 

 פרקטיקה בגישור 27714 -ד"ר רויטל חמי-זינימן  

הליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים 27744 -ד"ר חנן מנדל 

קורס גישור 27705 - ד"ר רויטל חמי-זינימן 

 סדנא למו"מ 27733- ד"ר רויטל חמי זינימן 

גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים 27737 - ד"ר אמירה שיף

 גישות ליישוב סכסוכים אתניים 27737- ד"ר אמירה שיף  

דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים 277046-01 - ד"ר הדס כהן 

יישוב סכסוכים בחברה הישראלית 27704 - ד"ר בן מלוב  

מקום השפעת הרגשות על סכסוכים בכלל וסכסוכים בחברה אסלאמית/ערבית בפרט 27799 - ד"ר דורון פלאי 

דיפלומטיה ויישוב סכסוכים 2773501- ד"ר אמירה שיף  

מחלוקת במעגלי המשפחה 27759- ד"ר אלומה רייס  

גישות חברתיות פסיכולוגיות למשא ומתן ולהליכי יישוב סכסוכים 27700 - פרופ' רחל בן ארי  

זיכרון קולקטיבי, טראומה וישוב סכסוכים 27755 - ד"ר רפי נץ 

מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות 792775201 - ד"ר דניאל רוט 

בעין הסערה- פרידה וגירושין מזוית פסיכולוגית 27767 - ד"ר רייס אלומה

סמינר אינטגרטיבי 277101- פרופ' אפרים תבורי וד"ר אמירה שיף           

 

 

תשע"ט

סילבוס קורס שיטות מחקר איכותניות 27708-ד"ר הילה העליון

סילבוס סדנא למחקר 27718-ד"ר אמירה שיף

סילבוס קורס הידברות דתיים חילוניים 27731 -ד"ר אמירה שיף

סילבוס קורס קונפליקטים ואפיקטיביות ארגונית 27726 -ד"ר נורית רייזמן

סילבוס קורס גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים 27737 -ד"ר אמירה שיף

סילבוס קורס היבטים עיוניים 27771- פרופ' רחל בן-ארי

סילבוס קורס מקום של רגשות בסכסוך בחברה הישראלית והערבית 27799-ד"ר דורון פלאי

סילבוס פרויקט שטח 27736- ד"ר רויטל חמי זינימן

סילבוס קורס מחלוקת במעגלי משפחה 27759- ד"ר אלומה רייס

סילבוס לסדנת מו"מ 27733- ד"ר רויטל חמי-זינימן

סילבוס קורס גישור 27705-ד"ר רויטל חמי-זינימן

סילבוס קורס פרידה וגירושין מזווית פסיכולוגית 27767-ד"ר אלומה רייס

סילבוס קורס פרקטיקה בגישור 27714- ד"ר רויטל חי זינימן

סילבוס יישוב סכסוכים במבט רב תחומי: על משפט ובוררות 27721- ד"ר חנן מנדל

סילבוס בינתחומי איטגרטיבי 277010 - פרופ' אפרים תבורי וד"ר אמירה שיף

סילבוס מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות 27752- ד"ר דניאל רוט

סילבוס יסודות המשפט 27706- ד"ר חנן מנדל

סילבוס גישות חברתיות פסיכולוגיות ךמשא ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים 27700 - ד"ר דניס קאן

סילבוס הליכים דיגטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים 27744- ד"ר חנן מנדל

סילבוס יישוב סכסוכים בחברה הישראלית 27704- ד"ר בן מולוב

 סילבוס זכרון קולקטיבי, טראומה ויישוב סכסוכים 27755- ד"ר רפי נץ

סילבוס דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים 99389 -פרופ' מיכל אלברשטין

סילבוס ניהול קונפליקטים בעת משבר ארגוני 27770- ד"ר ישי דרור

סילבוס דיפלומטיה ויישוב סכסוכים 27735 - ד"ר אמירה שיף