קורס גישור - ספטמבר 2019-מועד קיץ-קורס מרוכז

 

קורס גישור

פתוח לקהל הרחב

 

במהלך חודש ספטמבר 2019, נקיים קורס גישור מרוכז , בן 60 שעות, ע"פ המתכונת המומלצת ע"י ועדת גדות, משרד המשפטים

הליך הגישור הינו הליך בו המגשר מסייע לצדדים שבמחלוקת לפתור בניהם
מחלוקות בדרך של הסכמה. על מנת שהמגשר יוכל לבצע את תפקידו עליו לרכוש ידע
מעמיק ובכל הקשור להבנת קונפליקטים ולניתוחם. בנוסף עליו ללמוד את עקרונות המשא
ומתן השיתופי עליהם מושתת הליך הגישור. כל אלו יחד יספקו למשתתף בסדנה בסיס
תאורטי רחב להבנת מודל הגישור ולרכישת כלים ליישומו.

מטרות הקורס


• הבנה מעמיקה של קונפליקטים באופן תיאורטי ופיתוח יכולת לנתחם
• הבנה של הליך הגישור
• הבנת תפקידו של המגשר
• רכישת מיומנויות הנדרשות לניהול הליך הגישור ותרגול


מהלך השיעורים

הרצאות פרונטליות וסימולציות מונחות ע"י מגשרים מקצועיים,
בקבוצות קטנות. מבנה ותוכן המפגשים הינו על פי המלצות ועדת גדות משרד המשפטים.

מועדי הקורס

 

1

3.9

יום שלישי

16:00-21:00

 

 

 

2.

6.9

יום שישי

8:15-13:15

3.

8.9

יום ראשון

16:00-21:00

4.

10.9

יום שלישי

16:00-21:00

5.

13.9

יום שישי

8:15-13:15

6.

15.9

יוםראשון

16:00-21:00

7.

18.9

יום רביעי (חד פעמי,בגלל הבחירות)

16:00-21:00

8.

20.9

יום שישי

8:15-13:15

9

10

22.9 יום ראשון

24.9 יום שלישי

16:00-21:00

16:00-21:00

 

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום קורס גישור 

הערות

הודעה על ביטול הקורס במהלך שלושת המפגשים הראשונים, תחייב תשלום של שליש מעלות הקורס. 

הודעה על ביטול הקורס לאחר השתתפות בשלושת המפגשים הראשונים, תחייב תשלום מלא. 

*קורס הגישור יפתח בתנאי שיהיו בו מינימום של 15 נרשמים, והינו מוגבל ל-24 משתתפים.

סילבוס הקורס

לפרטים נוספים ולהרשמה: p.confl@mail.biu.ac.il

 

 
 

התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים

אוניברסיטת בר - אילן

רמת גן

טל' 03-5318043 בימים א-ה בין השעות 11:30-13:00

דוא"ל: p.confl@mail.biu.ac.il

http://pconfl.biu.ac.il/