הנחיות לפרויקט שטח

פרויקט שטח הוא קורס חובה במסלול ללא תיזה.

להנחיות הקורס