פרופ' מיכל אלברשטין

פרופ'
פרופ' מיכל אלברשטין
משרד: 

קורות חיים

2000-1997 S.J.D אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.
1997-1996 LL.M [התואר לא התקבל בפועל (waived) ונבלע בתואר הדוקטור] אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.
1993-1990 B.A אוניברסיטת ת"א. סיום תואר ראשון בפילוסופיה, בהצטיינות.
1993-1989 LL.B אוניברסיטת ת"א. סיום תואר ראשון בהצטיינות. רשימת הדיקן בשנים 1990-1989, 1992-1991.
השכלה קלינית – ישוב סכסוכים:
2000 הכשרה למגשרים בתכנית הגישור של הארוורד, אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.
2000-1999 השתתפות בפורום יישוב סכסוכים של PON (Dispute Resolution Forume), אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.
1999 סדנת המשא ומתן של PON (Program On Negotiation), אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים. 1997 סמינר בנושא גישור, אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.
1997-1996 סמינר בין תחומי ללימוד תיאוריות של משא ומתן, אוניברסיטת הארוורד: ביה"ס למנהל עסקים, ביה"ביה"ס למנהל ציבורי ע"ש קנדי, ביה"ס למשפטים.
1996 יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, פרופ' פרנק סנדר, אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

קורסים

דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

תחומי מחקר

תורת המשפט

תורת המשפט, יישוב סכסוכים, תורת משפט טיפולית, טראומה וזיכרון, אתיקה ומשפט של בריאות הציבור.