קול אחר - קירוב באמצעות הידברות

שנה: 
סטודנט/ית: 
Project Field: 
הידברות ערבים ויהודים