החלה ההרשמה לסמסטר ב' תשפ"א

/files/pconfl/shared/ryshvm_lsmstr_b_tshp_0.pdf

מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לקבלת פרטים על הרשמה ללימודים בזום בסמסטר ב' שמתחיל ב 7/3/2021