ההשפעה של רפלקסיביות על תהליך דיאלוג בקורס הידברות בין יהודים וערבים ובחינת הכלי כמשתתפים רפלקסיביים

שנה: 
סטודנט/ית: 
Organization: 
הידברות