"כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים"

שנה: 
סטודנט/ית: 
Organization: 
קורס גישור בשיתוף "פלוגתא"