הזמנה להרצאה במסגרת הסמינר האינטגרטיבי בנושא: כיצד ליישב בין ערכים אזרחיים ודתיים במקומות הקדושים