הזמנה לסימנר האינטגרטיבי ביום שישי 17/5/2019 בשעה 9:00-10:00