הזמנה לסימנר האינטגרטיבי ביום שישי 31/5/2019 בשעה 8:15-9:45