הזמנה לסמינר האינטגרטיבי ביום שישי 21/6/2019 בשעה 8:00-9:30