עדכון לגבי מלגת המחקר

עדכון לגבי מלגת המחקר:

ניתן להגיש עד ה22/9/19.

בהצלחה!