הרצאה סמינר אינטגרטיבי

14/01/2020 - 16:00

סמינר אינטגרטיבי בנושא 'משא ומתן ככלי לניהול משברים במשטרה',

יועבר ע"י רב פקד עופר שלח, מפקד היחידה למו"מ של משטרת ישראל

/files/pconfl/shared/hzmnh_lsmynr_14_lynvr_2020_0.pdf