הרצאה בסמינר האינטגרטיבי

12/05/2020 - 16:00

הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר האינטגרטיבי 

בנושא "אתגרים למדינה יהודית ודמוקרטית; על פעילות הקונגרס הישראלי"

שיועבר ע"י ד"ר גלעד וינר, בוגר התוכנית ומנהל הקונגרס הישראלי

ההרצאה תתקיים במפגש זום ותתחיל בשעה 16:00:

https://zoom.us/j/3336414649

הנכם מוזמנים!
 

/files/pconfl/shared/hzmnh_lsmynr_mkhlqty____12__lmy_2020.pdf