הרצאה בסמינר האינטגרטיבי

30/06/2020 - 16:00
 
סטודנטים יקרים

הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר האינטגרטיבי
 
ביום שלישי 30 ביוני, בשעה 16:00-17:30
 
 
 שתועבר ע"י ד"ר מעין קציר, חברת סגל חדשה בתכנית
 
בנושא  גועל, מהותנות ומוסר; כיצד אלו משפיעים על תפיסת האחר
 ועל יחסים תוך ובין קבוצתיים
 
  
 ההרצאה תתקיים במפגש זום בקישור:
https://zoom.us/j/3336414649

 

 

/files/pconfl/shared/hzmnh_lsmynr_myn_qtsyr_30.6.pdf