דף מידע בנושא מלגות

מצורף דף מידע בנושא מלגות

https://www.universities-colleges.org.il/P32473/

בהצלחה רבה!