השבוע זה קורה - ביום שלישי 16 בנובמבר במסגרת הסמינר האינטגרטיבי בתוכנית - הרצאתה של הגב' נועה שלו - מנהלת התוכנית גישורים על פעילות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה