הזדמנות להתרשם ולהירשם בימים הפתוחים! הצטרפו לתוכנית המרתקת והמגוונת ביותר בישראל ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ