מקומות אחרונים לקורס גישור סמסטר א'

נשארו מקומות אחרונים בקורס גישור סמסטר א'!

פרטים בפלייר:

/files/pconfl/shared/mvdt_qvrs_gyshvr_sm__svpy_0.jpg