מוטיבים עיקריים בהליך ה'סולחה' בחברה הערבית המוסלמית

הרצאה של ד"ר אגבארייה מוחמד ב- 21.3.2023

נושא ההרצאה: מוטיבים עיקריים בהליך ה'סולחה' בחברה הערבית המוסלמית, והשפעתם בהבניית הליך 'גישור' כשיר ורגיש תרבותית בחברה הערבית

שמחנו לפתוח את הסמסטר עם הרצאה של ד"ר אגבארייה מוחמד במסגרת סדרת ההרצאות של הסמינר האינטגרטיבי.

ד"ר אגבארייה מוחמד, הוא מומחה לרגישות תרבותית בהליכי גישור ובוררות.

בהרצאתו, הוא שוחח איתנו על מוטיבים תרבותיים מסורתיים ושמרנים שבאים לידי ביטוי בהליך ה”סולחה” כהליך בלתי פורמאלי ליישוב סכסוכים קשים בחברה הערבית המוסלמית בישראל ומחוצה לה.

הסטודנטים צפו בסרטון של פרק “הרצח ירצח" מהסדרה "בוררים" ונחשפו לאלמנטים דתיים בהליך “הסולחה” כגון: פטריארכליות, מגדר, גיל וסמכות שבטית וחמולתית, דרכי התמודדות ממוקדים רגש בשיח בהליך הסולחה ועוד.