מוטיבים עיקריים בהליך ה'סולחה' בחברה הערבית המוסלמית

ד"ר אגבארייה מוחמד – תאריך 21.3.2023

הרצאה בנושא: מוטיבים עיקריים בהליך ה'סולחה' בחברה הערבית המוסלמית, והשפעתם בהבניית הליך 'גישור' כשיר ורגיש תרבותית בחברה הערבית.

הסמינר האינטגרטיבי של סמסטר ב' נפתח עם הרצאה ייחודית של ד"ר אגבארייה מוחמד.

ד"ר אגבארייה מוחמד, הוא מומחה לרגישות תרבותית בהליכי גישור ובוררות.

בהרצאתו, הוא שוחח איתנו על מוטיבים תרבותיים מסורתיים ושמרנים שקיימים בהליך ה”סולחה”.
"הסולחה" היא הליך בלתי פורמאלי ליישוב סכסוכים בחברה הערבית המוסלמית בישראל ומחוצה לה.

הסטודנטים צפו בסרטון של פרק “הרצח ירצח" מהסדרה "בוררים" ונחשפו לאלמנטים דתיים בהליך “הסולחה”
כגון: פטריארכליות, מגדר, סמכות שבטית וחמולתית ודרכי התמודדות ממוקדות רגש.