צור קשר

התוכנית ללימודי ניהול וישוב סכסוכים ומשא ומתן

אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002
 

טלפון: 03-5318043
פקס: 03-7384047

מייל: p.confl@biu.ac.il