עבודות תיזה ודיסרטציות

שנה כותרת סטודנט/ית מנחה
2020 "גשר על פני מים סוערים" - השפעת הכשרת גישור ותוכניות לימוד משותפות על יחסי חרדים-חילונים בישראל Ph.D רחלי אשוול-יקר ד"ר כרמית קלר-חלמיש
2020 בחינת תפיסת פגישת המהו"ת בקרב השחקנים השונים המשתתפים בה, בהתייחס להחלטה אם להמשיך ממנה להליך גישור עצמו MA דן ישעיהו
2020 התווך האמריקאי בתהליך אנאפוליס (2007-2008) והשפעתו על תוצאת התהליך כמקרה בוחן MA מוטי ורון
2017 בחינת אסטרטגיות 'חקר עתידים' כגישת 'מניעת קונפליקט' במסגרת 'מערכת מעוצבת ליישוב מחלוקות' Ph.D גל סילברמן
2017 השפעת סגנון ניהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של מגשרים-בזוג MA דפנה גלוסקה ד"ר כרמית קלר-חלמיש
2017 ניתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודיים בתקופה הטרום-מודרנית Ph.D עופר אשואל פרופ' משה רוסמן
2017 בחינת השפעתם של משתני אישיות: מטייה לאשמה, נטייה לבושה וסוג ההתקשרות על אופן העברה הבין דורית של סגנון ניהול הקונפליקט בין אמהות לבנותיהן בגיל ההתבגרות MA סיגל גולדשטיין-בלוך פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2016 הסכסוך בין היישוב המאורגן לרווזיוניסטים ולאצ"ל בשנים 1930-1945 - מקרה בוחן MA מרגלית לוי-בלוך ד"ר יצחק קונפורטי
2014 אודות הקונפליקט בבקשת סיוע מקצועי בארגונים: החשיבות של כבוד וההשלכות על ביצועי עובדים Ph.D ענת פרידמן פרופ' אבי כרמלי
2014 תפיסת צדק תהליכי, המורה כבסיס בטוח, התקשורת לכיתה ודפוסי ניהול קונפליקטים בבית ספר. MA אלעד חפץ
2013 פערי תפיסות על רקע תרבותי של צוות רפואי ומטופלים בבית חולים והשפעתם על הסיכויים לקיום קונפליקטים MA שולמית אוחנה ד"ר כרמית קלר-חלמיש
2012 בין דת, צבא ומדינה: קונפליקט הנאמנות של קציני צה"ל מהציונות הדתית MA עפר טהורי אשר כהן
2012 הזדמנות לריפוי מיפוי מרכיבי ההתנצלות: פרספקטיבה דיפרנציאלית של פוגעים ונפגעים. MA ענבל נתן
2012 השפעת ההכשרה בקורס גישור על כישורי המגשר בסכסוכיו הבינאישיים MA רעות לובובסקי-גורן ד"ר כרמית קלר-חלמיש
2012 השפעת הכשרות בניהול קונפליקטים בארגונים רויטל חמי זינימן ד"ר רויטל חמי-זינימן
2012 השפעת הכשרות בניהול קונפליקטים בארגונים רויטל חמי זינימן ד"ר רויטל חמי-זינימן
2011 "הצד השלישי" בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני MA ישי זקס פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2008 התפקיד של אשמה ובושה בהתמודדות עם קונפליקטים בין אישיים: תרומתם של משאבים אישיותיים ומאפיינים מצביים Ph.D הדר ברנט
2008 מסורת אהרון רודף שלום בין איש לאיש כמודל רבני לפיוס Ph.D דניאל רוט פרופ' משה רוסמן
2007 להשאיר את הדלת פתוחה?! יסודות ההרחקה והמות אצל הנדוי בספרות חז"ל : עיון תאורטי -ביקרתי Ph.D יאיר אלדן פרופ' אבי שגיא
2007 פוליטיקה קואליציונית בישראל: משא ומתן ועמימות במקוח מרבה שחקנים, מפלגת העבודה 1999-1949 Ph.D אורי תמיר פרופ' גיורא גולדברג
2007 השפעת הביטחון הפסיכולוגי ומקורותיו על תהליכי הלמידה, הקונפליקטים והביצועים של צוותי עבודה Ph.D אתי פז פרופ' אבי כרמלי
2007 תפיסות ופרקטיקות של מגשרים בישראל Ph.D עדי זרנקין
2007 היות דיאלוג בגישור Ph.D רן קוטנר פרופ' יעקב רז
2007 מסגרת אנליטית לבחינת מעמדם הנורמטיבי של ארגונים בינלאומיים בלתי- ממשלתיים במשפט הבינלאומי Ph.D הראל בן-ארי פרופ' ג'ראלד שטיינברג