לימודי תואר שלישי

תנאי הקבלה לתואר שלישי

  • תואר שני עם תזה.
  • עבודת תזה בציון 85 ומעלה.
  • חובה למתעניינים בלימודים לתואר שלישי טרם הגשת המועמדות לעיין בחוברת פרטי-מידע של לימודי התואר השלישי מטעם בית-הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה
  • עבודת המחקר של הדוקטורט הינה היבט מרכזי של התוכנית לתואר שלישי ולכן מציאת מנחה פוטנציאלי וקבלת הסכמה בכתב מטעמו להנחיה הם תנאים הכרחיים להגשת מועמדות ללימודי דוקטורט בתוכנית.
  • מילוי שאלון אישי המפרט נושא המחקר וצירוף חו"ד ממליצים עפ"י שאלון שיימסר ע"י התוכנית. 

ניתן להגיש את עבודת הדוקטור באחת משתי האפשרויות הבאות:

1. מתכונת "רגילה" המהווה מונוגרפיה המתארת את המחקר כחטיבה אחת. ניתן לקבל מידע נוסף בקישור הנ"ל: https://graduate-school.biu.ac.il/node/1793

2.אסופת מאמרים ("דוקטורט מאמרים"), דהיינו עבודה שמאגדת מספר מאמרים בעלי תמה משותפת. ניתן לקבל מידע נוסף בקישור הנ"ל: https://graduate-school.biu.ac.il/node/1794

למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם מרכז התוכנית טרם הגשת המועמדות.

מר עידו דקל: בטלפון - 03-5318043 | במייל -  p.confl@mail.biu.ac.il

הוועדה המחלקתית לתואר שלישי תדון במועמדותכם ותעביר המלצתה לבית-הספר ללימודים מתקדמים