קורס גישור

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מציעה קורס גישור ע"פ המתכונת המומלצת ע"י ועדת גדות, משרד המשפטים לקבלת תעודת מגשר.

הליך הגישור הינו הליך בו המגשר מסייע לצדדים שבמחלוקת לפתור בניהם
מחלוקות בדרך של הסכמה. על מנת שהמגשר יוכל לבצע את תפקידו עליו לרכוש ידע
מעמיק ובכל הקשור להבנת קונפליקטים ולניתוחם. בנוסף עליו ללמוד את עקרונות המשא
ומתן השיתופי עליהם מושתת הליך הגישור. כל אלו יחד יספקו למשתתף בסדנה בסיס
תאורטי רחב להבנת מודל הגישור ולרכישת כלים ליישומו.

מטרות הקורס -

• הבנה מעמיקה של קונפליקטים באופן תיאורטי ופיתוח יכולת לנתחם
• הבנה של הליך הגישור
• הבנת תפקידו של המגשר
• רכישת מיומנויות הנדרשות לניהול הליך הגישור ותרגול

הקורס מוגבל ל-24 משתתפים. התוכנית מחויבת לשמור מקומות לסטודנטים בתוכנית.
בשלב זה לא נותר מקום לרישום של משתתפים חיצוניים, כאשר יפתח מועד נוסף לרישום לקורס גישור נעדכן.


מהלך השיעורים - הרצאות יתקיימו פרונטאלית ואחת תתקיים בזום.
למפגשים יתווספו סימולציות מונחות ע"י מגשרים מקצועיים, בקבוצות קטנות.

מיקום - למידה פרונטאלית באוניברסיטת בר-אילן.

תעודה - לעומדים בדרישות הקורס, תוענק תעודה על סיום קורס גישור.

עלות - לסטודנטים בתוכנית - בתשלום נוסף על שכ"ל.

הנחיה -  ד"ר רויטל חמי-זינימן.

 

גישור