תחומי מחקר של אנשי סגל

שם תחומי מחקר
פרופ' מיכל אלברשטין

תורת המשפט,

גב' רחלי אשוול

קונפליקטים

פרופ' רחל בן ארי

יחסים בין

ד"ר ישי דרור

קונפליקטים

ד"ר הילה העליון

סוציולוגיה,

ד"ר רויטל חמי-זינימן

קונפליקטים, משא

ד"ר בנימין מולוב

יחסים בינלאומיים

ד"ר חנן מנדל

ODR, יישוב

ד"ר רפי נץ-צנגוט

זיכרון

ד"ר דורון פלאי

רגשות בסכסוך

ד"ר דניס קאן

חסמים

ד"ר דניאל רוט

יישוב סכסוכים

פרופ' ג'י רוטמן

  nature

ד"ר אלומה רייס

ד"ר אמירה שיף

קונפליקטים

פרופ' אפרים תבורי