תחומי מחקר של אנשי סגל

שם תחומי מחקר
ד"ר רויטל חמי-זינימן

קונפליקטים, משא

ד"ר בנימין מולוב

יחסים בינלאומיים

ד"ר חנן מנדל

ODR, יישוב

ד"ר מעין קציר

רגשות

ד"ר דניאל רוט

יישוב סכסוכים

ד"ר אלומה רייס

ד"ר אמירה שיף

קונפליקטים

פרופ' אפרים תבורי