תחומי מחקר של אנשי סגל

שם תחומי מחקר
פרופ' מיכל אלברשטין

תורת המשפט,

פרופ' רחל בן ארי

יחסים בין

ד"ר ענת גלבוע

שיטות מחקר

ד"ר ישי דרור

קונפליקטים

ד"ר רויטל חמי-זינימן

קונפליקטים, משא

ד"ר הדס כהן

דרכים חלופיות

ד"ר בנימין מולוב

יחסים בינלאומיים

ד"ר חנן מנדל

ODR, יישוב

ד"ר רפי נץ-צנגוט

זיכרון

ד"ר דורון פלאי

רגשות בסכסוך

ד"ר דניאל רוט

יישוב סכסוכים

ד"ר אלומה רייס

ד"ר אמירה שיף

קונפליקטים

פרופ' אפרים תבורי