מועמדים - תואר שני

הרשמה לתואר שני

תנאי קבלה והרשמה

ההרשמה לתואר שני ושלישי תיפתח במחצית ינואר 2022. 

לתואר שני ללא תיזה - רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 80 לפחות.

הקבלה לתכנית היא על פי ציונים ורקע אישי.

לתואר שני - עם תזה - רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 85 לפחות. או בעלי תואר שני ללא תיזה בציון של 85 לפחות.

יש להירשם בקישור הבא: http://graduate-school.biu.ac.il/rishum

נא לעיין בחוברת פרטי מידע טרם ההרשמה:

http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf

מסלולי הלימוד

הלימודים מוצעים בשני מסלולים:

מסלול עם תזה - כולל ביצוע עבודת מחקר והגשתה בכתב.

מסלול ללא תזה (בשנה אחת או בשנתיים) – כולל ביצוע פרויקט שטח והגשת עבודה בכתב בסיום הפרוייקט.  

 

 

הרשמה לתואר שלישי:

רשאים להגיש מועמדות מועמדים בעלי תואר שני בהצטיינות מכל התחומים, ושכתבו תזה במהלך התואר השני. התכנית תקלוט דוקטורנטים אשר יוכיחו יכולת עבודה עצמית ברמה גבוהה, יציגו נושא מחקר מגובש ויאתרו מנחה שיביע נכונותו בכתב להנחות את המועמד. לפרטים נא לעיין בהנחיות הרשמה לדוקטורנטים.

ההרשמה לתואר שלישי פתוחה כל השנה.

במקביל להגשת טופס הרישום לאוניברסיטה, מתבקשים המועמדים לתואר שלישי להגיש למשרדי התכנית תקציר באורך של כ- 1-2 עמודים על הנושא אותו הם מבקשים לחקור בעבודת הדוקטורט, בצירוף קורות חיים. מועמד יתקבל סופית רק לאחר אישור נושא המחקר ואיתור מנחה אפשרי .

למידע על תנאי הקבלה ומסלולי תואר שלישי, יש לעיין בחוברת פרטי מידע בלינק הבא: