המגמה הבינתחומית ללימודי ניהול משברים (ללא תזה)

 

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מציעה לימודים לתואר שני במגמה ייחודית, בינתחומית, ללימודי ניהול משברים (מסלול ללא תזה)

מערכת היחסים בין צדדים הנמצאים בשלב משבר בסכסוך – ויהיה זה סכסוך ברמה הבין־אישית, הארגונית, הקהילתית, הבין־קהילתית או הבין־לאומית – מתאפיינת בתפיסות איום גבוהות של הצדדים על צורכיהם ועל ערכיהם, בחוסר אמון הדדי ובחוסר תקשורת. תפיסות האיום מייצרות מתיחויות ולחצים המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות של הצדדים. במצב זה, הפוטנציאל להסלמה ולאבדן שליטה הוא ממשי.
 

הרצון והצורך באנשי מקצוע שיסייעו לצדדים לנהל את המשבר במערכת היחסים, הוא שהביא אותנו להקים את המגמה והוא הרציונל שבבסיסה. מטרתה של המגמה היא להכשיר את המומחים ואת המומחיות שידריכו צדדים בשלבי משבר בסכסוך לבלימת ההסלמה, יסייעו להם לבנות תקשורת מחודשת, לחדש את יחסי האמון ביניהם ולנהל את הסכסוך באופן בונה.

הלימודים במגמה הבין־תחומית ללימודי ניהול משברים מקנים הבנה תאורטית, הכשרה מעשית ותרגול הכלים שמציע תחום יישוב הסכסוכים לטיפול בשלב משברי במחזור חיים של סכסוכים מסוגים שונים ברמות חברתיות שונות: סכסוכים בין־אישיים, סכסוכים בארגון, סכסוכים פנים־קהילתיים ובין־קהילתיים, בישראל ובזירה הבין־לאומית. הסטודנטים והסטודנטיות זוכים להיחשף למחקרים עדכניים, המספקים

תובנות וכלים רב־תחומיים, שנמצאו יעילים במניעת הידרדרות מצבי משבר בסכסוכים לכדי דינמיקה הרסנית ביחסי הצדדים. הלימודים במגמה יציידו אותך בכלים הטובים ביותר לניהול מצבי משבר בסכסוכים, לשיפור התקשורת הבין־אישית ולהובלת שינויים מבניים, ארגוניים, מוסדיים וחברתיים בסביבות מגוונות.

ימי הלימוד העיקריים במגמה: ימי שלישי בקמפוס, וימי שישי (במקוון בזום או בקמפוס). בסמסטר ב' מתקיימים לימודים גם בימי ראשון (לימודים במקוון בזום מהשעה 17:00). קורסי בחירה מתוכנית־האם מתקיימים גם הם בימים אלה לאורך כל השנה. אפשר להשלים את הלימודים במגמה בשנה קלנדרית או בשנתיים.

בוגרי המגמה יקבלו תעודת סיום תואר שני, שאין כמוה בישראל: בוגר תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ במגמה ללימודי ניהול משברים.

למידע נוסף על המגמה הבינתחומית ללימודי ניהול משברים

נפתחה ההרשמה לשנת תשפ"ה!
הרישום לתואר נעשה באופן מקוון, יש ללחוץ על הקישור הבא:
https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=503