לראשונה בישראל, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מציעה לימודים לתואר שני במגמה הבין־תחומית ללימודי ניהול משברים (ללא תזה)

לראשונה בישראל, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מציעה לימודים לתואר שני במגמה הבין־תחומית ללימודי ניהול משברים (ללא תזה). את הלימודים אפשר להשלים בשנת לימודים אחת (כולל לימודי קיץ) או בשנתיים. 

השלמת הלימודים בהצלחה במגמה, מזכה בתואר שני אוניברסיטאי בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ במגמה ללימודי ניהול משברים.

היקף שעות הלימוד במגמה זהה להיקף שעות הלימוד הכולל לתואר שני בתוכנית־האם.  

תאוריה, כלים מעשיים ויישום בשטח

מערכת היחסים בין צדדים הנמצאים בשלבי משבר בסכסוך – ויהיה זה סכסוך ברמה הבין־אישית, הארגונית, הקהילתית, הבין־קהילתית או הבין־לאומית – מתאפיינת בחוסר אמון הדדי ובחוסר תקשורת. הצדדים שבסכסוך מרגישים שמאיימים על צורכיהם ועל ערכיהם, והתפיסות האלה מייצרות מתיחויות ולחצים המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות של הצדדים. במצב זה, הפוטנציאל להסלמה ולאבדן שליטה הוא ממשי. הרצון והצורך של צדדים באנשי מקצוע שיסייעו להם לנהל את המשבר במערכת היחסים, הוא שהביא אותנו להקים את המגמה והוא הרציונל שבבסיסה. מטרתה של המגמה היא להכשיר את המומחים ואת המומחיות שידריכו צדדים בשלבי משבר בסכסוך לבלימת ההסלמה, יסייעו להם לבנות תקשורת מחודשת, לחדש את יחסי האמון ביניהם ולנהל את הסכסוך באופן בונה.

הלימודים במגמה הבין־תחומית ללימודי ניהול משברים מקנים הבנה תאורטית, הכשרה מעשית ותרגול הכלים שמציע תחום יישוב הסכסוכים לטיפול בשלב משברי במחזור חיים של סכסוכים מסוגים שונים ברמות חברתיות שונות: סכסוכים בין־אישיים, סכסוכים בארגון, סכסוכים פנים־קהילתיים ובין־קהילתיים, בישראל ובזירה הבין־לאומית. הסטודנטים והסטודנטיות זוכים להיחשף למחקרים עדכניים, המספקים תובנות וכלים רב־תחומיים שנמצאו יעילים במניעת הידרדרות מצבי משבר בסכסוכים לכדי דינמיקה הרסנית ביחסי הצדדים.

למי מיועדת המגמה?

אם ברצונך לשמש דמות חיובית וגורם ממתן בסביבתך המקצועית, העסקית, הלאומית, הקהילתית והמשפחתית – הגעת למקום הנכון. המגמה ללימודי ניהול משברים מתאימה במיוחד לנשים ולגברים המשמשים או השואפים לשמש בתפקידי מפתח בתחומים של ניהול סכסוכים באופן בונה, ניהול מצבי משבר וניהול משא ומתן בארגונים במגזר הפרטי והציבורי, בארגונים לאומיים ובין-לאומיים.  

הלימודים במגמה יציידו אותך בכלים הטובים ביותר לניהול מצבי משבר בסכסוכים, לשיפור התקשורת הבין־אישית ולהובלת שינויים מבניים, ארגוניים, מוסדיים וחברתיים בסביבות מגוונות.