אודות התוכנית

סכסוכים מתגלעים בקשרים שונים; בין־אישי, בין־קבוצתי, בין-קהילתי ובין־לאומי. הידע והכישורים הנחוצים להתמודדות בונה במצבי סכסוך נחוצים לכל אחת ואחד מאתנו והופכים את הניחנים בהם לנכס בכל הקשר ובכל ארגון.

התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן באוניברסיטת בר־אילן מציעה תארים מתקדמים, תואר שני עם תזה וללא תזה ותואר שלישי, ובתשתיתה עומד השילוב בין העמקה תאורטית, רכישת כלים והתנסות מעשית ביישומם. השילוב מתאפשר בזכות המומחיות שמביא עמו סגל התוכנית, חוקרים וחוקרות העוסקים ביישומים של תחום יישוב הסכסוכים בהיבטים משפטים, לסכסוכים בזירה הבין־לאומית, בהיבטים זהותיים, דתיים ותרבותיים ועוד. הסגל שלנו מעורב בוועדות ובארגונים בין־לאומיים, במיזמים אזרחיים וקהילתיים רב־תרבותיים, בחברות עסקיות, במערכת החינוך ומוביל תהליכי ניהול ויישוב סכסוכים.

ההבנה שסכסוכים הם תופעה חברתית רבת פנים, המחייבת גישות התייחסות שונות וארגז כלים מגוון לטיפול רב־ממדי בסכסוכים במציאות משתנה, באה לידי ביטוי בתמהיל המקיף שמציעה התוכנית שלנו. לצד קורסים המתמקדים בתאוריה – התפתחות סכסוכים ומודלים לניהולם וליישובם – משתתפים הסטודנטים והסטודנטיות שלנו בסדנאות ומבצעים פרויקט שטח בארגון או בקבוצה, ובו הם מיישמים טכניקות לניהול וליישוב סכסוכים בפעילות מעשית.

התוכנית מפעילה מרכז גישור אקדמי בקמפוס, ובו הסטודנטים והסטודנטיות שבחרו בתחום הגישור מעניקים ייעוץ ושירותי גישור לקהילת הקמפוס ובתיקים שבית הדין לעבודה מעביר למרכז הגישור, כל זאת בהנחיה צמודה של מגשרים ומגשרות איכותיים. קורס גישור ייעודי מלווה את הפעילות וההכשרה במרכז ומקנה הכנה מעשית מקיפה וממוקדת לחידוד הכישורים באמצעות צפייה בגישורים, ניתוח דוגמאות חיות ודיון לאחר מעשה. 

בפעם הראשונה בישראל, מציעה התוכנית תואר שני במגמה בין־תחומית ללימודי ניהול משברים ללא תזה בשנה קלנדרית אחת (כולל לימודי קיץ) או בשנתיים. הלימודים במגמה הבין־תחומית ללימודי ניהול משברים מקנים הבנה תאורטית, הכשרה מעשית ותרגול הכלים שמציע תחום יישוב הסכסוכים לטיפול בשלב משברי במחזור חיים של סכסוכים מסוגים שונים וברמות חברתיות שונות: סכסוכים בין־אישיים, סכסוכים בארגון, סכסוכים פנים־קהילתיים ובין־קהילתיים, בישראל ובזירה הבין־לאומית. הסטודנטים והסטודנטיות זוכים להיחשף למחקרים עדכניים, המספקים תובנות וכלים רב־תחומיים שנמצאו יעילים במניעת הידרדרות מצבי משבר בסכסוכים לכדי דינמיקה הרסנית ביחסי הצדדים.

אשכול הגישור הרב־תחומי שאנו מציעים מספק תשתית רחבה בתחום; נוסף על קורס הגישור כולל אשכול זה קורסים, כגון, יישוב סכסוכים וגישור במערכות חינוך במאה ה־21, גישור מקוון – אספקטים יישומיים מרחב הדיגיטלי, משפט ובוררות, סדנה למשא ומתן, מחלוקת במעגלי המשפחה מזווית פסיכולוגית, רגשות וקונפליקט, צדק מאחה ועוד. פרדה וגירושין, מגדר, ניהול משברים בארגונים, הידברות יהודית־ערבית ובניית שלום בין־דתי, פגיעות מיניות, סוגיות סביבתיות, דיפלומטיה וסכסוכים בין־לאומיים – אלו רק חלק מן הנושאים שבהם עוסקים באשכול זה.

הלימודים בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן, מתאימים לכל המעוניינים ומעוניינות לרכוש כישורים לטיפול בסכסוכים באופן בונה, למגשרים בתחילת דרכם ולמגשרים מנוסים. הלימודים יציידו אתכם בכלים הטובים ביותר להובלת שינויים מבניים ולשיפור התקשורת הבין־אישית במצבי סכסוך ויקנו לכם יתרון מקצועי מובהק. הבוגרים והבוגרות שלנו נושאים משרות מפתח בארגונים במגזר הפרטי והציבורי ומהווים גורמים ממתנים המחזקים את האמון בחברה הישראלית המגוונת, בשכונה המזרח־תיכונית שבה אנו חיים ובהקשרים גלובליים.  

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

היחידה ללימודים בין-תחומיים

אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

טלפון: 03-5318043
פקס: 03-7384047

דוא"ל: P.confl@biu.ac.il

מזכירות התכנית בבנין כ"ץ (בנין 604) חדר 311