לימודי תואר שני

המסלול לתואר שני

  מסלול ללא תזה: בשנה אחת או בשנתיים (20 נ"ז, או 40 ש"ש)

 • אפשרות לימודים בהתמחות רב-תחומית בגישור
 • אפשרות לימודים במגמה ללימודי ניהול משברים 
 • מסלול לימודים בהרכבה עצמית הכולל את קורסי החובה וקורסי הבחירה בתוכנית

עם תזה (במסלול ייעודי לתזה) בשנתיים עד שלוש שנים (18 נ"ז, או 36 ש"ש)

ימי הלימוד העיקריים: ימי שלישי (לימודים בקמפוס), ימי שישי (לימודים מקוונים בזום).  

בנוסף, ניתן ללמוד קורסי בחירה בקמפוס, כגון: סדנת הכשרה בגישור בימי שני בשעות הערב, קורסי בחירה בין הסמסטרים ובקיץ, וכן קורסי בחירה בזום בשעות אחה"צ, וקורסים מתוקשבים. שיבוץ קורסי הבחירה בימות השבוע השונים משתנה מידי שנה, ניתן לקבל מערכת מעודכנת במשרדי התוכנית.

מה כוללים הלימודים לקראת התואר?

א. קורסי חובה 

ב. קורסי בחירה

ג. קורס השלמה ביסודות המשפט (לאלו שאינם בוגרי משפטים)

ד. דרישות כלליות של האוניברסיטה (יהדות)

בנוסף, לסטודנטים במסלול היעודי לתזה

ה. קורסי חובה מתודולוגיים: סדנת מחקר וסדנת תזה

ו. ביצוע מחקר וכתיבת עבודת תזה

 מהם קורסי החובה בתוכנית?

 • גישות פסיכולוגיות חברתיות למשא ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים 
 • דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים
 • גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים
 • סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי 
 • פרויקט שטח (חובה במסלול ללא תזה)
 • שיטות מחקר (חובה במסלול עם תזה)

סמינר אינטגרטיבי - מחלקתי

 • סדרת הרצאות המתקיימות אחת לשבועיים
 • מתמקדות בסוגיות עכשוויות מעולם האקדמיה והפרקטיקה של יישוב סכסוכים

מגוון קורסי הבחירה

התוכנית מציעה מגוון גדול וייחודי של קורסי הבחירה בתחום ניהול ויישוב סכסוכים.

 •  למידה היברידית - קורסים פרונטליים וקורסים בזום
 •  שילוב של פרקטיקה ותיאוריה
 •  קורסי בחירה הנלמדים בקיץ 

מידע על הקורסים הנלמדים בתוכנית-

https://pconfl.biu.ac.il/node/2824

סדנת הכשרה בגישור

סדנת הכשרה בגישור מוצעת כקורס בחירה בתוכנית. הסדנה מתקיימת בשלושה מועדים שונים במהלך שנת הלימודים ונלמדת במרוכז. ניתן ללמוד את סדנת הגישור בשלושה מועדים שונים.

 • בסמסטר א' ימי שני (בשעות הערב)
 • בסמסטר ב' ימי שני (בשעות הערב)
 • בסמסטר קיץ במהלך חודש מרוכז אחד (שלושה מפגשים בשבוע).

מבנה הסדנה ותכניה תואמים את הקריטריונים להסמכת מגשרים שקבעה ועדת גדות, משרד המשפטים. בתום הסדנה תוענק למשתתפים תעודת מגשר. ההשתתפות בסדנה מקנה נקודות זכות לתואר וכרוכה בתשלום נוסף.

למידע נוסף על תוכנית הלימודים