לימודי תואר שני

לימודי תואר שני

התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מציעה שני מסלולי לימוד לתואר שני:

    1. מסלול לימודים ללא תזה - כולל ביצוע פרויקט שטח והגשת עבודה סמינריונית בכתב סיומו. 

           א.  מסלול של שנת לימודים אחת - מרבית הקורסים מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע (שלישי ושישי).

           ב.  מסלול לימודים של שנתיים. 

    2.  מסלול לימודים עם תזה בשנתיים או בשלוש שנות לימודים - כולל ביצוע עבודת מחקר והגשתה בכתב.

מסלול א'- מסלול הכולל תזה (18 נ"ז)

א. קורסי חובה עיוניים (סה"כ 7.5 נ"ז):

1. סמינריון: גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים 27-737 (2 נ"ז) - ד"ר אמירה שיף.

2. גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים 27-700 (2 נ"ז)  - ד"ר דניס קאן. הקורס עוסק בתרומת הפסיכולוגיה החברתית להבנתם של סכסוכים ודרכי ההתמודדות עמם.

3. דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים 99-389 (1.5 נ"ז) -  פרופ' מיכל אלברשטיין. הקורס יבחן באופן היסטורי את תפקיד ישוב סכסוכים במשפט וידגים שינויים בתפישת הגישור והשפיטה ויחסם זה לזה על רקע ניתוח תרבותי של היחסים בין תחומים אלה.

4. מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות 27-752 (2 נ"ז) – ד"ר דניאל רוט

ב. קורס חובה – סמינר בינתחומי אינטגרטיבי 27-7010 (סה"כ 1.5 נ"ז) - פרופ' אפרים תבורי וד"ר אמירה שיף

ג. קורסי חובה מתודולוגיים (סה"כ 2 נ"ז):

סדנה למחקר 27-718 (1 נ"ז) וקורס שיטות מחקר איכותניות 27-708 (1 נ"ז) 


ד. קורסי בחירה (7 נ"ז): מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים, לדוגמה: יישוב סכסוכים בארגונים, יישוב סכסוכים במשפחה, סכסוכים בחברה הישראלית, סדנה למשא-ומתן ועוד. 


ה. סדנת הכשרה בגישור (2 נ"ז- קורס בחירה):  לסטודנטים בתכנית מוצעת סדנת הכשרה בגישור כקורס בחירה. מטרת הסדנה היא רכישת מיומנויות וכלי עבודה ישומיים ומקצועיים לגישור ולניהול קונפליקטים. תכני ומבנה הסדנה תואמים את הקריטריונים שנקבעו על-ידי ועדת גדות. בתום הסדנה תוענק למשתתפים בה תעודה מגשר. ההשתתפות בסדנה כרוכה בתשלום נוסף, מעבר לשכר הלימוד.

ו. במסלול תזה יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת במסגרת קורס החובה גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים (27737).

ז. כתיבת עבודת תזה: על כותבי תזה בתכנית להכין הצעה לתזה ולקבל את אישור התכנית לגביה. את הצעת התזה יש להגיש בתום השנה הראשונה ללימודים, אך לא יאוחר מסוף סמסטר א' של השנה השניה ללימודים. כתיבת ההצעה תלווה בקורס סדנה למחקר אשר משמש גם כסדנה ממיינת להערכת יכולתו של הסטודנט לעמוד במשימה המחקרית.

 

מסלול ב', ללא תזה  (20 נ"ז)

א. קורסי חובה עיוניים וסמינר אינטגרטיבי (11 נ"ז):

 1.סמינריון: גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים (2 נ"ז) - ד"ר אמירה שיף.

2. גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים (2 נ"ז)  - ד"ר דניס קאן. הקורס עוסק בתרומת הפסיכולוגיה החברתית להבנתם של סכסוכים ודרכי ההתמודדות עמם.

3. דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים (1.5 נ"ז) - פרופ' מיכל אלברשטיין: הקורס יבחן באופן היסטורי את תפקיד ישוב סכסוכים במשפט וידגים שינויים בתפישת הגישור והשפיטה ויחסם זה לזה על רקע ניתוח תרבותי של היחסים בין תחומים אלה.

4. מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות  (2 נ"ז) – ד"ר דניאל רוט

5. סמינר בינתחומי אינטגרטיבי (1.5 נ"ז) - פרופ' אפרים תבורי וד"ר אמירה שיף

6. פרוייקט שטח (2 נ"ז): הפרויקט מאפשר לסטודנטים להתנסות בפרקטיקה של ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ. זאת, על-ידי השתלבות בפעילות של ארגון העוסק ביישום של טכניקות לניהול ויישוב סכסוכים במובן הרחב של המושג. ניתן לבצע את הפרוייקט גם במסגרת "מרכז הגישור בקמפוס". ההתמחות הינה בהיקף של 50 שעות. בתום ביצוע הפרוייקט יש להגיש עבודת גמר מסכמת סמינריונית.


ב. קורסי בחירה (9 נ"ז): מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים, לדוגמה: יישוב סכסוכים בארגונים, דילמות אתיות בגישור, סכסוכים בחברה הישראלית, ועוד. במקרים מסויימים ניתן ללמוד קורסים מתאימים ממחלקות אחרות, בכפוף לאישור המחלקה והתכנית.

סדנת הכשרה בגישור (2 נ"ז – קורס בחירה): לסטודנטים בתכנית מוצעת סדנת הכשרה בגישור כקורס בחירה. מטרת הסדנה היא רכישת מיומנויות וכלי עבודה ישומיים ומקצועיים לגישור ולניהול קונפליקטים. תכני ומבנה הסדנה תואמים את הקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת גדות.  בתום הסדנה תוענק למשתתפים בה תעודה מגשר. ההשתתפות בסדנה כרוכה בתשלום נוסף, מעבר לשכר הלימוד.

 

דרישות כלליות לתואר שני 

לימודי יסוד ביהדות

למידע בנושא זה יש לעיין בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים:

http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf

 

שפה זרה- אנגלית

מי שמילא את דרישת האנגלית לתואר ראשון, בין אם ע"י מבחן או קבלת פטור, פטור מלימוד נוסף בתואר שני (במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה).