הכירו את ראשת התכנית - ד"ר אמירה שיף

ד"ר אמירה שיף מכהנת כראשת התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ.

"כאשת אקדמיה המתמחה בתחום של יישוב סכסוכים בזירה הבינלאומית, אני רואה את ההוראה בתחום, שהוא תוסס ודינמי, כזכות גדולה. הנחלת הידע, החשיבה הביקורתית והמיומנויות עומדים במוקד הקורסים שאני מלמדת, העוסקים בתהליכי ניהול ויישוב סכסוכים בהם מעורבים שחקנים בינלאומיים מסוגים שונים".

"במחקריי אני מתעניינת בתהליכי ניהול סכסוכים ובתהליכי שלום בסכסוכים בין מדינות ופנים מדינתיים. בין השאר חקרתי את המשמעויות וההשלכות של התהליך המביא צדדים לשולחן הדיונים במשא ומתן, תהליך המכונה "קדם משא ומתן", בסכסוך בקפריסין ובסכסוך הישראלי פלסטיני. במחקרי גם בחנתי את "תיאורית המוכנות" (readiness theory), המסבירה את התהליך המביא צדדים לשולחן הדיונים ואף בחנתי את הרחבת יכולת ההסבר שלה לתוצאות תהליך המיקוח המתנהל סביב שולחן המשא ומתן.  

נושא אחר שבו עסקתי במחקריי הוא תווך צד שלישי בסכסוכים בינלאומיים. במחקרים אלה התמקדתי ב"מתי במי, במה ובאיך" של פעולת תווך בסכסוכים בינלאומיים. חקרתי את התווך של הארגון הלא ממשלתי "היוזמה לניהול משברים" (CMI), בתהליך השלום באצ'ה, את התווך בתהליך השלום שהתנהל בסודן בין השנים 2002-2005, ואת התווך של נורבגיה במשא ומתן שהתקיים בסרי לנקה בין הנמרים התמילים לממשלת סרי לנקה בשנים 2001-2004. לאחרונה אני מתמקדת במחקר של תהליכי תווך במצבי משבר בינלאומיים בניסיון להבין את הגורמים המשפיעים על יעילות תווך במניעת הסלמת משברים."    

 

ד"ר שיף פרסמה מאמרים בתחום יישוב הסכסוכים וכן את הספרים הבאים:

Schiff, Amira (2019). Negotiating Intractable Conflicts: Readiness Theory Revisited. Abingdon, England: Routledge.

שיף, אמירה (2022). דיפלומטיה ויישוב סכסוכים. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.