התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן הינה תוכנית בינתחומית לתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי). הלימודים כוללים היכרות בינתחומית מקיפה עם נושא הסכסוך, התפתחותו והדרכים לניהולו וליישבו. הלימודים מתמקדים בסוגים שונים של סכסוכים ברמות חברתיות שונות: ברמה הבין - אישית, הארגונית, הבין-קבוצתית, הבין-קהילתית והבין-לאומית ובדרכי הטיפול בהם. תוכנית הלימודים משלבת לימודי תיאוריה ופרקטיקה. תואר שני ללא תזה (בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים), עם תזה. ראו פירוט מסלולים.

גלו כל מה שקורה
התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
התוכנית הבינתחומית בישראל לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
תואר שני ללא תזה בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים
תואר שני עם תזה (עד שלוש שנים)
תעודת גישור לבוגרי קורס גישור בתוכנית
המגמה הבינתחומית ללימודי ניהול משברים
לימודים באשכול גישור…
ד"ר רויטל חמי זינימן סגל אקדמי
מחקר:  גישור קהילתי, גישור ארגוני ומשא ומתן שיתופי
הודעות
מה עושים בוגרינו?
הקודם
הבא