התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן הינה תוכנית בינתחומית לתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי). הלימודים כוללים היכרות בינתחומית מקיפה עם נושא הסכסוך, התפתחותו והדרכים לניהולו וליישבו. הלימודים מתמקדים בסוגים שונים של סכסוכים ברמות חברתיות שונות: ברמה הבין - אישית, הארגונית, הבין-קבוצתית, הבין-קהילתית והבין-לאומית ובדרכי הטיפול בהם. תוכנית הלימודים משלבת לימודי תיאוריה ופרקטיקה. תואר שני ללא תזה (בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים), עם תזה. ראו פירוט מסלולים.
עוד על אודותינו
הודעות