סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
אתי אפל מרכזת התוכנית 03-5318043