סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
זהר ברק מרכזת התוכנית 03-5318043