מידע למועמדים לשנת תשפ"ד

אנו מציעים לימודים במסלולים שלהלן:

  1. לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנה קלנדרית אחת.
  2. לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנתיים.
  3. לימודי תואר שלישי. 

למידע נוסף על תוכניות הלימודים לשנת תשפ"ד

מסמכים נדרשים לרישום:

  • גיליון ציונים של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.
    המקצוע – התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן.
  • תעודה/ אישור זכאות של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.

הרישום לתואר נעשה באופן מקוון, לחצו כאן להרשמה!