מידע למועמדים לשנת תשפ"ה

אנו מציעים לימודים במסלולים שלהלן:

  1. לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנה קלנדרית אחת.
  2. לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנתיים.
  3. לימודי תואר שני במסלול עם תזה (במסלול ייעודי לתזה) בשנתיים עד שלוש שנים.
  4. לימודי תואר שלישי. 

נפתחה ההרשמה לשנת תשפ"ה!
הרישום לתואר נעשה באופן מקוון, יש ללחוץ על הקישור הבא:
https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=503

מסמכים נדרשים לרישום:

  • גיליון ציונים מלא של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.
  • תעודה/ אישור זכאות של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.

המחלקה לבחירה– יש לבחור בניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן (האפשרות האחרונה בחלון שנפתח).

אנו מזמינים/ות אותך לפנות אלינו בכל שאלה:

מרכז התוכנית: מר עידו דקל

טלפון: 03-5318043, דוא"ל: p.confl@biu.ac.il

מתאמת התוכנית: הגב' אסתר אסכנדרני

נייד: 054-6070040 (אפשר לשלוח מסרונים)