מידע למועמדים לשנת תשפ"ה

אנו מציעים לימודים במסלולים שלהלן:

  1. לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנה קלנדרית אחת.
  2. לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנתיים.
  3. לימודי תואר שלישי. 

מסמכים נדרשים לרישום:

  • גיליון ציונים של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.
    המקצוע – התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן.
  • תעודה/ אישור זכאות של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.

ההרשמה לשנת תשפ”ד הסתיימה, נשמח לפגוש אתכן.ם בהרשמה לשנת תשפ"ה!