מידע למועמדים לשנת תשפ"ד

אנו מציעים לימודים במסלולים שלהלן:

1 . לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנה קלנדרית אחת.

2 . לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנתיים.

3 . לימודי תואר שני עם תזה (במסלול ייעודי לתזה), הנערכים בשנתיים עד שלוש שנים.

4 . לימודי תואר שלישי. 

הנחיות לרישום - הרישום לתואר נעשה באופן מקוון


מסמכים נדרשים:

  • גיליון ציונים של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.
    המקצוע – התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן.
  • תעודה/ אישור זכאות של תואר ראשון עם חותמת רשמית של המוסד בו למדת.

 

 

למידע נוסף על תוכניות הלימודים לשנת תשפ"ד