"דת, פוליטיקה ותרבות : יחסי מיעוט ורוב בתקופת מלחמה קיומית"

ד"ר מוחמד אגבארייה- תאריך 5.11.2023

הרצאה בנושא: הפערים בהבנות התרבותיות בין אוכלוסיית המיעוט לאוכלוסיית הרוב במדינת ישראל.

ד"ר מוחמד אגבארייה שיתף את הסטודנטים והבוגרים של התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ – אוניברסיטת בר-אילן בסיפורו האישי כבן המיעוט הערבי המוסלמי בישראל.
סיפורו המחיש את הפערים בהבנות התרבותיות בין אוכלוסיית המיעוט לאוכלוסיית הרוב
.

בהמשך ההרצאה התמקדה ב- 2 נושאים:

1. הגמישות והנזילות הערכית בחברות מסורתיות שמרניות, דבר שעלול להוביל לעיוות והדחקת הערכים, ולעתים אף לנתק בהבנה תרבותית של קונפליקט ועימות בין תרבותי-אתני.

2. אופני החשיבה וההתמודדות ממוקדי הרגש בחברות מסורתיות שמרניות, לעומת חשיבה רציונאלית ממוקדת בחברות מערביות.
בסיום ההרצאה הובהרה המשמעות ומהות היחס בין דת האסלאם והיהדות במצבי שלום ובמצבי מתח וקונפליקט.


ד"ר מוחמד אגבארייה חבר סגל בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, מגשר, בורר, ומומחה באימון  .Coachingהוא מתמחה בתחומי הבנת ויישום אתגרי רגישות וכשירות תרבותית במגע בין מיעוטים אתניים.
ד"ר מוחמד אגבארייה,  תודה רבה על הרצאה חשובה ומחכימה.

גשר