דרישות מיוחדות למסלול ללא תזה (מסלול עם עבודת שטח)

להרשמה

לימודי תואר שני במסלול ללא תזה נערכים בשנה אחת או בשנתיים (20 נ"ז, או 40 ש"ש)

התוכנית הבינתחומית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מאפשרת לכם ללמוד ולהתנסות בתכנים ייחודיים ובכלים החדישים ביותר בתחום-

אפשרות לימודים באשכול גישור רב - תחומי

אפשרות לימודים במגמה ללימודי ניהול משברים

או מסלול לימודים בהרכבה עצמית הכולל את קורסי החובה וקורסי הבחירה בתוכנית

 תנאי קבלה לתוכנית

מסלול ללא תזה:

ממוצע 80 ומעלה בתואר הראשון

ימי הלימוד בתשפ"ד

שלישי (בקמפוס) ושישי (בזום) 

קורסים מקוונים בזום, מתוקשבים, וקורסים מרוכזים בין הסמסטרים ובחופשת הקיץ

מה כוללים הלימודים לקראת התואר?

א. קורסי חובה 

ב. קורסי בחירה

ג. קורס השלמה ביסודות המשפט (לאלו שאינם בוגרי משפטים)

ד. דרישות כלליות של האוניברסיטה (יהדות)

 מהם קורסי החובה בתוכנית?

Øגישות פסיכולוגיות חברתיות למשא ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים 

Øדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

Øגישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים

Øסמינר בין-תחומי אינטגרטיבי 

Øפרויקט שטח (חובה במסלול ללא תזה)

סמינר אינטגרטיבי - מחלקתי

Øסדרת הרצאות המתקיימות אחת לשבועיים

Øמתמקדות בסוגיות עכשוויות מעולם האקדמיה והפרקטיקה של יישוב סכסוכים

 ממגוון קורסי הבחירה

Øסדנה למשא ומתן 

Øמנהיגות ומשבר בארגונים

Øקורס הכשרה בגישור               

Øפרקטיקה בגישור

Øגישור במערכות החינוך במאה ה-21

Øגישור מקוון – אספקטים יישומיים במרחב הדיגיטלי

Øוויסות עצמי ורגשי בקונפליקטים ובמו"מ

Øבוררות

Øהליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים

Øיישוב סכסוכים במשפחה

Øקונפליקטים באיכות הסביבה

Øמגדר, מו"מ ויישוב סכסוכים

Øדיפלומטיה ויישוב סכסוכים – מתוקשב

Øמנהיגות דתית ובניית שלום – מתוקשב

*   רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה            

** חלק מהקורסים ילמדו בזום או באופן מרוכז בחופשת הקיץ

 

 מוזמנים לשלוח אלינו מייל לכתובת: P.Confl@biu.ac.il | לנייד וניתן לשלוח מסרונים: 054-6070040, 03-5318043