דרישות מיוחדות למסלול ב' (מסלול עם עבודת שטח)

להרשמה

במסלול זה יש לצבור 20 נ"ז כמפורט להלן:

קורסי חובה עיוניים - 9 נ"ז

כמפורט בדרישות המשותפות לשני המסלולים.

פרוייקט שטח - 2 נ"ז

פרוייקט השטח כולל השתתפות או צפייה בפעילות של ארגון שפועל בתחום של יישוב סכסוכים, גישור או הידברות בין קבוצות קונפליקט בהיקף של 40 שעות. לאחר ביצוע הפרוייקט יש להגיש עבודה סמינריונית מסכמת המתבססת על תיאוריות שנלמדו בקורסים האקדמיים של התכנית. הנחיות וליווי בתהליך גיבוש פרוייקט השטח יתקיים במסגרת של מפגשים דו-שבועיים במהלך שנת הלימודים. 

קורסי בחירה - 9 נ"ז

מתוך הרשימה שהתוכנית מציעה.
ניתן ללמוד את סדנת הגישור, הנלמדת בסמסטר א' או בסמסטר ב' (בשיתוף עם פלוגתא) או באופן מרוכז בחודשי הקיץ כקורס בחירה 2 נ"ז. (לתשומת לב: סדנת הגישור חייבת בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד הרגיל). 

 

עבודה סמינריונית

סטודנטים במסלול ב' מחויבים בהגשת שתי עבודות סמינריוניות במהלך התואר. הקורס "גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים" (27737) מהווה סמינריון והעבודה המסכמת של פרוייקט השטח תחשב כעבודה סמינריונית שנייה.